MBK | Xproval

Borang Permohonan

Permohonan Pengecualian Pelan Lakar Bagi Pindaan Dalaman Untuk Lesen Premis Perniagann