MBK | Xproval

Borang Permohonan

Permohonan Permit Pelbagai Di Tempat Awam
Saya seperti penama diatas mengaku segala maklumat yang dinyatakan adalah benar dan akan mematuhi syarat yang ditetapkan oleh pihak Majlis. Sekiranya berlaku sebarang pelanggaran syarat, maka pihak Majlis berhak menarik balik kelulusan yang telah diberikan.